Ekologinės problemos baugina – vandens ir oro tarša kiekvieno mūsų problema

Visi nori matyti gražią, neprišiukšlintą ir natūralią aplinką. Tačiau, pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje vis sparčiau didėjant gyventojų skaičiui, kyla daugybė įvairių gamtosauginių problemų bei sutrinka natūrali gamtos pusiausvyra. Žmonės dažnai nesupranta ekologijos svarbos ir to, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. Labai svarbu, kad kiekvienas žemės gyventojas suprastų, jog reikia saugoti gamtą ir ją tausoti. Nors ekologinių problemų sąrašas išties netrumpas, galima išskirti dvi svarbiausias.

Vandens tarša

Daugiau nei trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokybė yra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas ir jo kokybės pagerinimas kelia didelį susirūpinimą. Visiškai švarių vandenų nėra, juose yra ištirpusių mineralinių dalelių ir organinių priemaišų, vienur jų koncentracija didesnė, kitur mažesnė. Užterštais laikomi tie vandenys, kuriuose pakitus cheminiai ar mechaninei sudėčiai yra sutrikę normalūs gamtiniai procesai ir dėl tos priežasties jie negali būti vartojami ūkyje ir buityje.

Daugiausia vandenį teršia pramonė, miestai, žemės ūkis, transportas, miško plukdymas ir pavienių žmonių neatsakinga veikla. Pramonė ir miestai į atvirus vandenis per parą išleidžia apie vieną milijoną kubinių metrų užteršto vandens, kurio tik dalis patenka į valymo įrenginius, o visiškai išvaloma tik apie 22%. Pramonės įmonių nutekamuose vandenyse esančios žalingos medžiagos yra ne vienodai susidariusios ir įvairiai veikia aplinką, iš keleto įmonių arba cechų sutekėjęs vanduo į vieną vietą gali įgyti visiškai naujų savybių, sveikatai žalingų junginių. Todėl jau eilę metų yra ieškomi būdai kaip išspręsti šias problemas. Kuriamos organizacijos, pasirašinėjami susitarimai, įvedamos įvairios sankcijos, kuriami išmanūs valymo įrenginiai.

Oro tarša

Dar viena aktuali problema – tai oro tarša. Jos pagrindiniai šaltiniai yra šiluminės ir atominės elektrinės, metalurgijos ir chemijos gamyklos, automobiliai ir lėktuvai, degančios šiukšlės.Orą labiausiai teršia deginamas organinis kuras –nafta ir anglys. Joms degant, susidaro anglies oksidai, kurie yra pavojingi sveikatai.

Didelė tyrimų ir dėmesio gausa leidžia tikėtis, kad tiek visuomenė, tiek mokslininkai bei politikai domisi ir ieško būdų užtikrinti gyvenimą grynesniame ore. Belieka tikėti, kad kiekvieno mūsų kova už švaresnį orą sau, savo namams ir miestams, šiandienai ir ateities kartoms, atves iki pagerėjimo ir statistiniai oro taršos kiekių ir su tuo susijusios žmogaus sveikatos duomenys ims gerėti.