Metalo lydimas metalo konstrukcijose

metaline-konstrukcija-is-stikloKuo didesnis įkaitinimo greitis, tuo ekonomiškesnis ir našes­nis grūdinimas, ekonomiškesni bei našesni ir kiti terminio ap­dirbimo būdai. Įkaitinimo ir išlaikymo trukmė priklauso nuo šildymo krosnies rūšies ir kaitinamojo gaminio matmenų. Kuo didesnis gaminio piūvis, tuo ilgiau jis kaitinamas ir išlaiko­mas krosnyje. Liepsninėse krosnyse kaitinimo trukmė 2,5—3 kartus didesnė, negu druskos voniose, o kaitinimo laikas lygus l min. 1 mm2 gaminio skersmens. įkaitinimo temperatūra, grūdinant įrankini anglinį plieną, yra 760—830°, o grūdinant konstrukcinį plieną,”—800—880°. Grūdinant didelę reikšmę turi aušinimo greitis. Kuo dau­giau pliene anglies, tuo mažesnis šiluminis laidumas, ir tuo lė­čiau turi būti aušinamas plienas ir tuo geriau tinka plieno turėklams; tai ypač svarbu, aušinant su­dėtingos formos gaminius. Neteisingai parinkus aušinimo grei­tį, galimas brokas.

Aušinimo greitis priklauso nuo aušinimo terpės. Aušinimas, ore silpnai užgrūdina į sorbito struktūrą. Grūdinant skystyje, gaunami geresni rezultatai. Populiariausias aušinimo skystis yra vanduo. Vandens ypa­tybė aušinti kinta, kintant jo temperatūrai. 20° temperatūros van­duo pasižymi geriausia aušinimo galia, o pašildytas iki 60° — jis aušina dvigubai mažiau, negu esant 20°.Be vandens, aušinimui grūdinant vartojama visa eilė kitu skysčių, alyva, išlydytas švinas ir.kt. Staigus grūdinimas gaunamas 10% natrio šarmo tirpale arba sūdomosios druskos van­deniniame tirpale 20° temperatūroje, o nuosaikus grūdinimas — 20° alyvoje ir 40—80° vandenyje. Aušinimo terpė plienui grūdinti parenkama, atsižvelgiant į pliene esančios anglies kiekį. Plienas, kuriame yra 0,9% anglies, grūdinamas lėčiau (maždaug 400 laipsn/s). Visi anglingieji plienai, kuriuose yra daugiau kaip 0,3% anglies, grūdinami van­denyje.

Grūdinant plieną, kuriame yra 0,5% ir daugiau anglies, jo mechaninės savybės žymiai pakinta. Jei anglies pliene yra ma­žiau kaip 0,3%, tai grūdinant jo savybės nežymiai tepakinta. Todėl Ct.1, Ct.2, Ct.3, 10 ir 15 markių plienai negrūdinami. Šie plienai, kaip kartais sakoma, nesigrūdina. Legiruotieji (chrominiai) plienai, kuriems grūdinti reikalin­gas maždaug 120 laipsn/s greitis, grūdinami alyvoje. Kartais turėklų gaminys grūdinamas dviejose terpėse: iš pradžių — greitai aušinančioje, po to — lėtai aušinančioje, o paskui perkeliamas į alyvą. Šiuo būdu grūdintas gaminys yra mažiau tra­pus, mažiau deformuojasi (persimeta). Gaminys persimeta dėl netolygaus vidinių ir išorinių metalo sluoksnių aušinimo.

Kad išvengus įtrūkimų ir persimetimų, ilgus gaminius (kal­tus, kryžminius kirstukus, grąžtus ir kt.) reikia panardinti į au­šinantį skystį vertikalioje padėtyje. Po to gaminys vertikaliai judinamas aušinimo terpėje. Tuo būdu visas panerto gaminio paviršius aušinamas tolygiai. Jeigu įrankiai grūdinami ne išti­sai, o tik darbinė jų dalis, tai ir aušinama tik toji dalis. Grūdinant metalo tureklai padidėja detalių kietumas, stiprumas ir atsparu­mas dilimui. Pavyzdžiui, ekskavatorių kaušo uždarymo keičiamo­sios plokštelės kilpos vidurinė dalis, pagaminta iš plieno 45, grūdinama 1—3 mm gyliu. Kaušo dugno uždarymo kaiščio ko­tas, kuris pagamintas iš plieno Ct.5, grūdinamas, gramzdinant į skystį storąją jo dalį. Krumpliaračiai, kurie gaminami iš konstrukcinio plieno, krumplių paviršiui sukietinti, išlaikant vidinį metalo sluoksnių tąsumą, grūdinami paviršiniu grūdinimu. Grūdinant šiuo būdu, pasiekiamas didelis krumpliaračių atsparumas dilimui. Grūdinant piovimo įrankių (peilių, grąžtų, frezų ir kt.) dar­bines dalis, pagerinamos piovimo ypatybės. Kai kuriais atvejais užgrūdinamas tik gaminio paviršius. Toks gaminys vidiniuose savo sluoksniuose nepraranda tąsumo. Gaminys kaitinamas, priešingai paprastam grūdinimui, trumpiau ir ne per visą storį. Kaitinimui galima panaudoti acetileno-de-guonies -liepsną arba didelio dažnumo srovę. Užgrūdinamas pa­prastai 1—10 mm storio sluoksnis. Šaltinis paimtas iš www.stogukeitimas.lt.

Vienas komentaras apie “Metalo lydimas metalo konstrukcijose”

Parašykite komentarą