Testamento nuginčijimas ir teisinės paslaugos Kaune

teisinės paslaugos KauneTestamentu paliktas turtas itin dažnai tampa teisinių ginčų objektu. Jei norite užginčyti testamente išsakytą valią, jums bus reikalingos profesionalios teisinės paslaugos Kaune ar kitame mieste, tačiau neapsigaukite – teisininkai primena, kad minėtasis sprendimas galimas ne visais atvejais – testamento užginčijimas įmanomas tik tuomet, jei minėtasis dokumentas yra neteisėtas.

Testamentas nuginčijamas teismo keliu, todėl jums bus reikalingas kompetentingas teisininkas, turintis atitinkamos patirties šioje srityje ir galintis suteikti profesionalias konsultacijas. Teisinės paslaugos Kaune (ar kitame šalies mieste) dėl testamento nuginčijimo gali būti teikiamos tik tuo atveju, jei jūs būtumėte turto paveldėtojas, testamentui negaliojant arba tuo atveju, jei testamento nebūtų.

Paprastai išskiriami trys testamento nuginčijimo atvejai. Dažniausiai kalbama apie minėtojo dokumento surašymą prieš savo valią arba tas situacijas, kai testamentą parašęs žmogus nesuprato, ką darė. Kitaip sakant, apie testamento nuginčijimą paprastai kalbama tuomet, kai jį sudaręs asmuo buvo pripažintas neveiksniu arba dalinai veiksniu. Testamento sudarymas po minėtosios išvados paskelbimo laikomas negaliojančiu. Jei testamentas sudarytas sveikai mąstančio žmogaus, tačiau tuo metu, kai jis buvo neblaivus, apsvaigęs ar kamuojamas psichinių ligų, siekiant užginčyti testamentą, reikės įrodyti, kad minėtasis asmuo iš tiesų tokio testamento nenorėjo ir jį sudarė, nesuvokdamas savo veiksmų ir jų padarinių.

Apie antrąjį testamento nuginčijimo atvejį kalbama tuomet, kai testamentas yra nesuprantamas, o jo turinys kelia papildomų klausimų. Testamentas, laisvai pasiduodantis interpretacijoms arba turintis logikos spragų, gali būti užginčijamas kaip neaiškaus turinio paveldėjimo dokumentas. Tiesa, šiuo atveju asmeniui, norinčiam užginčyti testamentą, bus reikalingos profesionalios teisinės paslaugos Kaune ar kitame Lietuvos mieste, pateikiant teismui aiškius ir argumentuotus teiginius, įrodančius testamento turinio alogiškumą.

Apie testamento užginčijimą gali būti kalbama ir tuomet, jei įrodoma, kad mirusysis tokio pobūdžio testamentą privalėjo sudaryti, verčiamas išorinių aplinkybių, pvz., buvo spaudžiamas finansiškai, jam buvo grasinama, prieš asmenį buvo naudojamas smurtas arba įvairios apgaulės priemonės.

Jei testamentas yra teisiškai nuginčijamas, paprastai turtas paveldimas taip, tarsi minėtasis dokumentas niekada ir nebuvo sudarytas. Teisininkai primena, kad gali būti nuginčijamas ne visas testamentas, o tik atskiros dokumento dalys. Be to, kai kuriais atvejais net ir galiojančio testamento nuostatai gali būti keičiami, t. y. nepaisant testamento, teisė į mirusiojo turto dalį paliekama vaikams, sutuoktiniams ir tėvams, jei jiems reikalingas finansinis išlaikymas.

 

Parašykite komentarą